Το Ξυνό Νερό
 Ταβέρνα - Ουζερί

Υπ/νος: Αντώνης Κουρουγεωργάκης

Μεταλλικό, Κιλκίς
 Τ. 2341071482
Κ. 6945042600